Regulamin

REGULAMIN

Opłaty za pobyt oraz warunki rezerwacji znajdują się w zakładce „Cennik” pod adresami: domki.domek-poddabie.pl, domek-poddabie.pl, villadominika.pl, wypoczynek.ustka.pl

W lipcu i sierpniu obiekty wynajmowane są na turnusy 7-dniowe (od soboty do soboty), poza sezonem terminy do uzgodnienia. Doba rozpoczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Przyjmujemy gości w dniu przyjazdu maksymalnie do godziny 20:00. Na życzenie gości jest możliwość zakwaterowania po godzinie 20:00, pod warunkiem przekazania takiej chęci z co najmniej  dwudniowym wyprzedzeniem oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 200,00 zł.
Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod nr: 575 25 45 65 lub mailowo pod adresami: latonadmorzem@onet.pl

Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego wynajmu, w terminie do jednej doby od daty otrzymania danych do przelewu, co jest równoznaczne z akceptacją cennika, warunków rezerwacji i regulaminu, w przypadku rezerwacji na okres krótszy niż 7 dni wartość zadatku wynosi 50% wartości całego wynajmu.

W przypadku chęci pobytu z psem lub innym zwierzęciem należy tę informację zgłosić Wynajmującemu przed dokonaniem wpłaty zadatku, w przypadku nie poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, przysługuje mu prawo do naliczenia opłaty za pobyt zwierzęcia. W pokojach w Ustce zakaz pobytu ze zwierzętami.

Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia najmu obiektu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości opłaty za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku (podstawa prawna: Ustawa o turystyce z dn.: 04.12.1997 r.).

Pozostałą kwotę za wynajem obiektu należy wpłacić gotówką w chwili przekazania kluczy do obiektu.
Do kwoty wynajmu należy doliczyć opłatę za media w wysokości 1,50 zł/kWh wg. wskazań licznika, płatną w chwili wyjazdu Najemcy (dot. wszystkich domków letniskowych.)

„Kaucja zwrotna” – W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego szkód lub braków w wyposażeniu danego obiektu, przysługuje mu prawo do zatrzymania części lub całości kaucji.

Po otrzymaniu kluczy od obiektu Najemca proszony jest o zapoznanie się z wyposażeniem i zgłoszenie ewentualnych usterek w dniu przyjazdu.
W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione w Obiekcie oraz na terenie działki wynajmowanego obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektu.
Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W domkach z bali w Poddąbiu oraz w pokojach w Ustce obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe (dot. wszystkich obiektów).

Najemca nie może przekazywać najmowanego obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za najem opłatę.

Wynajmujący udostępniając miejsca postojowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Poznaj nasze
pozostałe obiekty Lato nad morzem